Software op maat van HVAC-sector

De sanitair warm water module wordt gebruikt voor het dimensioneren van boilervaten volgens NBN EN 12831-3.

TOEPASSING

  • Dimensionering van boilervaten in grote gebouwen zoals hotels, sporthallen, ...
  • Goed geïsoleerde woning met lage verwarmingsvraag en een hoge sanitair warm water comfort eisen.

ACCURAAT

De berekening wordt op minuut basis uitgevoerd. Dit is belangrijk omdat bij het verbruik van warm water de temperatuur in een boilervat continu verandert. Om het comfort niveau juist in kaart te brengen moet de berekening dus elke minuut opnieuw uitgevoerd worden.


Worst case scenario dag

In de berekening wordt gecontroleerd of het comfort niveau behouden blijft voor een worst-case-scenario dag (= dag met veel warm water verbruik).

Gebruikers bepalen zelf het worst- case-scenario aan de hand van de volgende instellingen:

  • aantal douches, baden, ... genomen per dag
  • momenten van de dag waarop de pieken voorkomen
  • watertemperatuur die minimum uit de douchkop moet komen (vb. 40° C)

Resultaat

Het resultaat is een grafiek met op de X-as de uren van de dag en op de Y-as de energie beschikbaar in het boilervat.

De blauwe lijn is de verbruikscurve en hiernaast zien we een eerst piek in het verbruik ‘s morgens rond 7u.

Als de rode lijn stijgt wordt het boilervat opgewarmd en als de rode lijn daalt koelt het af.


Instructievideo

Details over het gebruik van de sanitair warm water dimensionering vind je in deze instructievideo.

Demo Heat-Box

Wil je Heat-Box nu GRATIS testen?

Partners