Hoe kies je de juiste vloerverwarming en radiatoren?

Bij dimensioneren van een verwarmingssysteem wordt er veel aandacht gegeven aan de selectie van de juiste warmtepomp of aardgasketel. Het is echter minstens even belangrijk om ook de vloerverwarming en/of radiatoren juist te kiezen om te voorkomen dat bepaalde ruimtes onvoldoende warm worden.

Bepaal het nodige vermogen per ruimte

Om de vloerverwarming en/of radiatoren juist te dimensioneren moet eerst het nodige vermogen per ruimte bepaald worden. Dit gebeurt aan de hand van een warmteverliesberekening en het resultaat is dan dat in de leefruimte bijvoorbeeld 2850 W verwarmingsvermogen nodig is. Het is belangrijk dat dit accuraat berekend wordt om het comfort te kunnen garanderen. Zeker als er met een warmtepomp gewerkt wordt en de radiatoren of vloerverwarming gevoed worden door water aan lage temperatuur (< 45 °C) moet dit in detail berekend worden. Hiervoor is een algemene vuistregel zoals bijvoorbeeld 40 W/m² onvoldoende. Als we deze vuistregel gebruiken voor een ruimte van 20 m² met veel glas en een ruimte met weinig glas kom je in beide gevallen 800 W als het nodige vermogen uit terwijl de ruimte met veel glas in werkelijkheid veel meer vermogen nodig heeft dan de ruimte met weinig glas.

Hoe selecteer je de juiste vloerverwarming?

In de vorige stap hebben we berekend dat in de leefruimte bijvoorbeeld 2850 W afgegeven moet worden. Bij vloerverwarming kan je dan 2 dingen kiezen: de legafstand tussen de vloerverwarmingsbuizen (bv. 10cm) en de vertrek- en retourtemperatuur (bv. 35 °C en 30°C). De vertrek- en retourtemperatuur wordt op gebouwniveau vastgelegd en daarna wordt per ruimte nagegaan welke legafstand gebruikt moet worden om voldoende vermogen af te geven. Als blijkt dat er niet voldoende vermogen afgegeven kan worden in een bepaalde ruimte moet de vertrek- en retourtemperatuur voor het volledige gebouw verhoogd worden. Verder moet er ook op gelet worden dat de temperatuur van de vloer niet stijgt boven de 29°C (enkel voor badkamers mag dit oplopen tot 33 °C).

Hoe selecteer je de juiste radiatoren?

Voor de radiatoren wordt de vertrek- en retourtemperatuur ook op gebouwniveau vast gelegd. In veel gevallen wordt hier met 70 °C en 50 °C (hoe lager, hoe beter het rendement van het verwarmingssysteem) gewerkt en op de technische fiches van radiatoren staat het vermogen dat de radiator afgeeft bij 75/65/20. Dit wil zeggen dat op de technische fiche staat wat het vermogen is dat de radiator afgeeft bij een vertrektemperatuur van 75 °C, een retourtemperatuur van 65 °C en een ruimtetemperatuur van 20 °C. Stel dat dit bijvoorbeeld 1200 W is, dan zal deze radiator in werkelijkheid veel minder vermogen afgegeven omdat we ervoor gekozen hebben om met een vertrek- en retourtemperatuur van 70/50 te werken in plaats van 75/65. De 1200 W moet dan omgerekend worden naar het werkelijk afgegeven vermogen en dit kan bijvoorbeeld 900 W zijn.

Hoe kan je dit zelf eenvoudig berekenen in Heat-Box

Het bepalen van het nodige vermogen op ruimteniveau gebeurt door de oppervlakte, de gewenste temperatuur en de begrenzingen van de vloer en het plafond in te geven. Dit is vrij gemakkelijk in te geven en dit ziet er dan zo uit:

Heat-Box

Voor de leefruimte kunnen we dan de vloerverwarming dimensioneren:

Heat-Box

Voor de slaapkamer kunnen we een radiator kiezen:

Heat-Box

We zien hier dat de radiator bij 75/65/20 1196 W afgeeft en bij het gekozen regime (70/50) nog 922 W afgeeft, maar dat is voldoende om deze ruimte op te warmen.Comments

Nog geen comment.

Maak een comment